"Wie zich sterfelijk weet, heeft het leven lief: omdat hij het toevallig heeft gekregen en onherroepelijk zal verliezen."      *
 

Skip Navigation Links.


Welkom op de website van de RK begraafplaats St. Jozef  Noordwijkerhout

          Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de  begraafplaats.              

Spreuk:  Als tranen een trap konden bouwen
                  en herinneringen een brug
                 dan klommen we hoog de hemel in
                 en haalden we je gelijk weer terug.

Graf zoeken
Mocht u op zoek zijn naar een overledene, kunt u gebruik maken van de zoekfunctie op deze site.  Uiteraard bent u voor deze en andere vragen ook welkom bij onze administratie of beheerder.

Soorten Graven
De keuze van de plaats van asbewaring of begraving is niet onbelangrijk.Onmiddellijk na een overlijden, bestaat veelal de neiging, om zoveel mogelijk aan de begrafenis-ondernemer over te laten en dat is begrijpelijk. Maar het is, in het licht van rouwverwerking èn uit kostenoverweging de vraag of dat wel verstandig is. De mogelijkheden die hij aandraagt, hoeven niet meteen de meest passende in uw geval te zijn. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op het gesprek met de begrafenisondernemer.  Zie Soorten Graven

Maria beeldAdres rechthebbenden
Gedurende de looptijd van het recht tot begraven in een graf op onze begraafplaats, (grafrechten genoemd) blijken de houders van de rechten (rechthebbenden genaamd) door verhuizing, overlijden of anderszins niet meer op het ons    bekende adres bereikbaar te zijn. Het is voor ons belangrijk om bij gelegenheid van het verlopen van de rechten, achterstalling onderhoud of bij schade aan het monument over het juiste adres van de rechthebbende te beschikken, teneinde deze aan te kunnen schrijven. Indien dit niet mogelijk is, zal het bestuur overgaan tot ruimen van het betreffende graf. Voordat tot ruiming van een graf wordt besloten onderneemt onze administratie diverse acties om de betreffende rechthebbende alsnog op te sporen. Hierbij moet u denken aan:
  • Navraag via de gemeente en parochieadministratie
  • Mededelingen op het informatiebord op het kerkhof
  • Plaatsing van een mededelingenbordje op het graf zelf
  • Oproepen in het parochieblad

Zoals u zult begrijpen is dit heel bewerkelijk en tijdrovend, dit is te voorkomen als u bij een adreswijziging of bij het overdragen van de grafrechten, zo spoedig mogelijk de administratie daarvan in kennis stelt.

 


We zullen het nooit weten,
we zullen je missen maar
nooit vergeten