"Wie zich sterfelijk weet, heeft het leven lief: omdat hij het toevallig heeft gekregen en onherroepelijk zal verliezen."
 


Skip Navigation Links.OorlogsslachtoffersSkip Navigation Links                     Piet Duivenvoorden

Petrus Johannes (Piet) Duivenvoorden bloemistknecht
Geboren    16-06-1914 te Noordwijk
Gestorven 04-06-1945 op 30 jarige leeftijd

Zoon van Arie (Adrianus Cornelis Nicolaas Duivenvoorden en Engelina van der Hulst.

De Duitse weermacht had een groot netwerk van bunkers in de kuststrook aangebracht (1e linie). De 2e linie bevond zich ongeveer 1000 meter landinwaarts in de omgeving van Sprenkel, Ronde vlak, Abeelen-del. Hier waren enkele schuttersputten, loopgraven aangelegd boven op de heuvelrug. Tussen de 1e en 2e linie was een mijnenveld aangelegd wat zich bevond aan de westzijde van het voormalige van Limburg Stirum kanaal en strekte zich uit vanaf de Zuidduinen tot ongeveer Zandvoort. Dit gevaarlijke gebied werd middels prikkeldraad afgezet en voorzien van borden "lebensgefahr, mine" Er waren bij dat bord twee stippen aangebracht b.v. een witte en blauwe stip, betekende mijnenvrij, geel en rode stip betekende dat er mijnen waren gelegd. Op 4 juni 1945 begaf dhr. Duivenvoorden met een vriend zich bij het Sparrenvlak in een mijnenveld om meeuweneieren te zoeken en stapte hierbij op een kogelmijn en verloor het leven. Het toeval wilde dat in de naoorlogse situatie nog Duitse soldaten in de omgeving waren gelegerd. Deze moesten onder toezicht van geallieerde militairen de mijnenvelden mijnenvrij maken. Met behulp van deze soldaten werd het lichaam geborgen. Duivenvoorden was 30 jaar.
De voornoemde gekleurde stippen was een soort code bij de bezetter bekend.

Geschreven tekst van Siem Bouwmeester 2006

                         Terug naar oorlogsslachtoffers