"Wie zich sterfelijk weet, heeft het leven lief: omdat hij het toevallig heeft gekregen en onherroepelijk zal verliezen."
 


Skip Navigation Links.OorlogsslachtoffersSkip Navigation Links


Thijs Verdegaal
         Personalia

Achternaam               Verdegaal
Voornamen
                Mattheus Petrus
Voorletters                M.P.
Rang                          Kpl.4-10 RI     Mil. onderdeel KL.    
Geboorteplaats         Noordwijkerhout
Geboortedatum         03-05-1925
Overlijdensdatum     17-08-1947
Overlijdensplaats
      Kratjak
Begraafplaats           Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta 
Gemeente                 Jakarta

 Dienstplichtig Korporaal Mattheus (Thijs) Petrus Verdegaal sneuvelde op 17 augustus 1947 te Kratjak op 22-jarige leeftijd.
Thijs was ingedeeld bij 4-10 Regiment Infanterie.

De brief van Majoor J.Vogel, Commandant 4-10 RI, aan zijn ouders luidde als volgt:


Hiermede vervul ik de droeve plicht u het overlijden van U Zoon Mattheus Petrus Verdegaal te bevestigen. Ik condoleer U van harte met dit smartelijk verlies.
Hij is met 3 anderen militairen van de compagnie het slachtoffer geworden van een verraderlijke overval van een bende extremisten die vanuit een hinderlaag het vuur hebben geopend op een auto waarmede 14-tal R.K.militairen zich begaven naar de plaats waar de Mis op Zondag 17 Augustus 1947 om 7 uur zou worden opgedragen door de aalmoezenier.
Daarvoor moest een afstand van ongeveer 14 km. worden afgelegd.
Langs deze weg had dagelijks militair vervoer plaats gehad zonder dat er moeilijkheden waren ondervonden. Een bende extremisten heeft blijkbaar kans gezien zich in de nacht, langs de weg te nestelen en heeft op de auto die de kerkgangers vervoerde het vuur geopend. De chauffeur werd daarbij gewond en zette de auto stil waarna de inzittende deze in allerlei verlieten en dekking zochten langs de kant van de weg om daarna te trachten door het doorwaden van een riviertje de anderen oever te bereiken.
Nadat hij de anderen oever had bereikt is hij door een extremist onder schot genomen terwijl hij bezig was een steile oever te beklimmen en werd door meerdere kogels getroffen. Een raakte hem in het achterhoofd waardoor hij opslag werd gedood en enkele meters omlaag viel. Een soldaat die vlak naast hem lag heeft dit geconstateerd en zijn lichaam is dan ook op de door deze soldaat aangeduide plaats gevonden. Door de zorg van de ziekenverplegers werd hij opgebaard te Kratjak waar de aalmoezenier in de namiddag is gekomen.
Dezelfde dag is hij nog overgebracht naar Buitenzorg waar op 18 augustus 1947 de ter aarde bestelling van de 4 slachtoffers heeft plaats gehad nadat een gezongen H.Mis was opgedragen.

De begrafenis geschiedde met militairen eer en droeg een zeer plechtig karakter. Om aan de gevallen de laatste eer te bewijzen waren aanwezig de bataljonscommandant, de Luitenant-Kolonel A. van Battum en de Kapitein Felies als vertegenwoordiger van de Commandant van de 1e Infanterie Brigade, Kolonel Thomson. De foto's die van de begrafenis zijn gemaakt zullen u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
De Privé eigendommen van uw zoon zullen u worden toegezonden.
Ik begrijp wat het voor u betekent om op deze wijze te worden getroffen door dit tragische verlies. Onze compagnie leeft oprecht mee en mede namens de gehele compagnie wens ik u de kracht toe om dit verlies te kunnen dragen. Ook voor ons is het een harde slag om uw zoon die zich heeft leren kennen als een goede kameraad en een flinke korporaal die altijd klaar stond om voor de belangen van zijn ondergeschikten op te komen te moeten missen.
DE EEUWIGE VREDE MOGE ZIJN DEEL ZIJN.
Te velde 19 Augustus 1947
De Commandant 4-10 R.I. Majoor J. VOGEL.

 

 

 Thijs temidden van zijn ouders en broer